Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HƯNG NGÂN

Tên giao dich: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HƯNG NGÂN

Địa chỉ: 51 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0839915785