Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI YÊN HƯNG

Tên giao dich: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI YÊN HƯNG

Địa chỉ: Thôn Cầu Giữa, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 02223888026